THE BMS OF FIGHTERS XVII -VISION THE RETRO FUTURE-

インプレッション返信フォーム

  • 投稿したインプレッションの修正・削除は行えません。必要な場合は掲示板の専用スレッドに投稿するか、主催者へ直接連絡をお願いします。
  • のマークが付いた項目は入力必須です。
  • 罵倒、中傷等を含んだ文章表現や 個人への攻撃的発言、その他一般良識に欠ける表現は削除することがあります。
  • > Khi chơi nửa đầu trò chơi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cho bài hát này 1.000 điểm. Những lát cắt giọng hát trong hiệp hai khiến tôi thay đổi quyết định. Ngoài ra, tôi nghĩ tên của thể loại này rất thú vị, và tôi, một người Trung Quốc, có thể giải thích nó với một hương vị đặc biệt.
    > Da bị ngứa. Xin lỗi khi sử dụng Google Dịch.